17 Mar 2018

Soal UTS Genap Bahasa Jawa Kelas 3 SD / MI


LATIHAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
KLS : III (Tiga)
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
 Isien kanthi titi !
1. Jamu godhong kates kena kanggo tamba lara ...
    a. Untu            b. panas          c.      Kulit                      d. mripat
2.  Supaya ora gampang lara untu kudu sregep…
    a. Kemu        b. ngombe       c. Sikatan            d. mangan

16 Mar 2018

SOAL UTS GENAP AL-QUR-AN HADIST KELAS 3 MI


LATIHAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
KLS : III (Tiga)                 
Bid. Studi  : AL-Qur’an Hadist


Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !

1. Al-Qoriah terdiri dari ........ ayat
2. Al-Qoriah diambil dari ayat yeng ke........ yang artinya ...........

15 Mar 2018

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP Kelas 3 Akidah AkhlaqSOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER 
  Mata Pelajaran : Akidah Akhlaq
Kelas : II (Dua ) MI

Isilah dengan tepat !.
1. Laailaahaillahu disebut bacaan .............

14 Mar 2018

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP KELAS 2 MI Bahasa IndonesiaSOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
KELAS II (DUA) SD / MI 
PELAJARAN :  Bahasa Indonesia


ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR !

13 Mar 2018

SOAL UTS GENAP AL-QUR'AN HADIST KELAS 2 MISOAL-SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
Bid Studi : Al-Qur’an Hadist
Kelas        : II (dua) MI 


ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1.   Huruf Al-Qomarayah berjumlah ……………………… huruf

12 Mar 2018

SOAL UTS GENAP AQIDAH AKHLAQ KELAS 2 MISOAL-SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
Bid Studi : Aqidah Akhlaq
Kelas        : II (dua)

Isilah Titik-Titik dibawah ini dengan benar dan tepat !

11 Mar 2018

Soal UTS GENAP MATEMATIKA KELAS 2 SD / MILATIHAN SOAL 
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
Bidang Studi : Matematika 
Kelas : II (Dua) SD / MI

    Hitunglah dengan teliti dan Berikan jawaban yang benar !